NEDEN ANKARA ?

Kamu otoriteleri sektör alt yapısının yanı sıra akademik anlamda da gelişmiş alt yapısı sayesinde Ankara böylesine bir 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı için çok önemli bir üs durumundadır.
NEDEN ANKARA ?

Ankara, ekonomik ve ticari yapısı itibarı ile son dönemlerde hızla büyüyen hacmi sayesinde tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bu yapısına paralel olarak Bölgesel Liderler haline gelen güçlü firmaları içerisinde barındıran yapısı ile ekonomide de marka şehir olma yolunda ilerlemektedir.
Ankara Türkiye’ye genç, dinamik, üretken yöneticiler kazandıran üniversiteleri, küresel hedefleri, sanayi ve hizmet sektöründe öne çıkan güçlü firmaları ile ekonominin de BAŞKENTİ haline gelmeye başlamıştır.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye Elektrik Ticaret Taahüt A.Ş. Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi sektörün en başta gelen kurumlarının merkezi Ankara’da olduğu gibi, birçok büyük ölçekte petrol, enerji ve inşaat şirketlerinin de merkez ofisleri Ankara’dadır. Çok önemli bir ticaret ve sanayi kentidir.

Kamu otoriteleri sektör alt yapısının yanı sıra akademik anlamda da gelişmiş alt yapısı sayesinde Ankara böylesine bir 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı için çok önemli bir üs durumundadır.
Türkiye’nin karayolu ve demiryolu ağının merkezinde bulunan Ankara çok önemli bir ticaret ve sanayi kentidir.