KONGRE PROGRAMI


Detaylı Kongre Programı Ekim 2018 tarihinde yayınlanacaktır.

EIF 2018 ODAK KONULARI:

Dünya ve Türkiye Enerji Piyasalarının Değerlendirilmesi
Milli Enerji Bağlamında Türkiye’de Enerji Yatırımları
YEKA Modeli ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim

     - Güneş Enerjisi
     - Rüzgâr Enerjisi
     - Jeotermal Enerji
     - Biokütleden Enerji Üretimi
     - Hidroelektrik Enerji

Elektrik Dağıtımında Güncel Gelişmeler
Petrol ve Gaz Arama, Üretim ve Dağıtımı
Türkiye Petrol ve Doğalgaz Piyasaları
Çevre ve İklim Değişikliği
Kömür Kaynaklarından Elektrik Üretimi
Nükleer Enerji
Enerji Yatırımlarının Finansmanı
Enerji Güvenliği
Uluslararası Enerji Projeleri
Türkiye Enerji Mevzuatı Değerlendirilmesi
Ulusal ve Uluslararası Enerji Ticareti
Enerji Yatırımlarında Teknolojik Gelişmeler
Enerji Santrallarında İşletme, Bakım ve Modernizasyon
Enerji Verimliliği
Akıllı Şebekeler
Elektrikli Araçlar
Elektrik Depolama
Doğalgaz Depolama
Enerji Teknolojilerinde Yerlileşme
Enerji Sektöründe Dijitalleşme